top of page

ABOUT WHŪMEKE...

Image by Paul Volkmer
Image by Paul Volkmer

Nō hea tēnei tohu?

Where did this design originate?

 

He mea ahu mai tēnei whakaaro i ngā kupu akiaki pēnei i te ‘Whuu’ me te ‘Tūmeke!’ Ka moe ēnei kupu e rua, ā, ka puta ko ‘Whūmeke’.

This idea originated from the uplifting/cheerful words like 'Whuu' (Wow!) and 'Tūmeke!' (Amazing!) These two words were combined to form 'Whūmeke'.

 

Ko te tīpare me te māhunga ka noho rāua hei hoa haere. Nā, i tēnei wāhanga, ka whakatīparehia te mata o tēnei tohu, ā, e mārama ai te tangata ka nōhia tēnei tohu hei whakakanohi i te pakihi.

The tīpare (headband) and the māhunga (head) go two and two, they are one and the same. In that respect, this design has been adorned with a tīpare, acknowledging that this design will remain as the face/logo of this bizzo.

 

He momo niho taniwha ēnei, tērā e aro whakatemauī ana, ā, me tērā e aro whakatekatau ana, ā, ko ngā kōrero, ko ngā kura huna kei a ia. Ko te mea e taea pea te kite, ko te whakataukī ‘hoki whakamuri, kia anga whakamua.’ Koinei tētahi o ngā whakataukī e ārahi ana i ahau, haere ake nei.

This here is a niho taniwha-like pattern, some which are left-facing and some that are right-facing. Within these patterns holds stories and valuable knowledge. A proverb that one might be able to visualise here is ‘Look to the past, in order to forge the future.’ This is a proverb that will continue to guide me and my everyday endeavours.

 

He hononga nui tō tēnei kāhui whetū ki taku iti, ka mutu, pēnei i ngā whetū katoa, ka noho ko te whetū o Hiwaiterangi hei kaitiaki mōna, mō tōku whānau anō hoki.

There is a strong connection between this cluster of stars and my inspiration, just like all the other stars. The star of Hiwaiterangi remains as a guardian not only for our pēpi, but for my whānau as well.

Whumeke logo
bottom of page